Uchwała Nr 1 / 2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.01.2013 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 017.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót dotyczących funduszu remontowego nieruchomości ES 017 na 2013 r. :
– montaż lamp z czujnikami ruchu w budynku przy ulicy Sympatycznej 2.
Koszt robót zostanie pokryty ze środków funduszu remontowego nieruchomości ES 017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 15:55, 8 maja 2016

Kategorie: 2013