Uchwała Nr 35 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 12.12.2012 r.

w sprawie: pozostałych wyników za 2011 r. w Osiedlu „Skarpa”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia:

  • dodatni wynik na pozostałej działalności osiedla w kwocie 61 151,92 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z podziałem proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków w nieruchomości zgodnie z załączonym zestawieniem,
  • dodatni wynik z tytułu pożytków wspólnych osiedla w kwocie 606,70 zł przeznaczyć na fundusz wspólny osiedla,
  • dodatni wynik z tytułu dzierżawy w kwocie 343,29 zł oraz dodatni wynik z tytułu reklam w kwocie 1 807,95 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, w których uzyskano wynik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 16:44, 8 maja 2016

Kategorie: 2012