Uchwała Nr 28 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 26.09.2012 r.

w sprawie: sprzedaży płytek chodnikowych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o sprzedaży ok.1800 sztuk płytek chodnikowych z rozbiórki za cenę 2,00 zł/szt. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży płytek przeznaczyć na fundusz remontowy wspólny Osiedla „Skarpa”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 16:40, 8 maja 2016

Kategorie: 2012