Uchwała Nr 18 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.06.2012 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 09.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót dotyczących funduszu remontowego nieruchomości ES 09 na 2012 r.:
– zamontowanie lamp z czujnikami ruchu w wejściach do klatek schodowych budynków przy ulicy Fantastycznej 4, 6, 8.

Koszt robót zostanie pokryty ze środków funduszu remontowego nieruchomości ES 09.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 16:35, 8 maja 2016

Kategorie: 2012