Uchwała Nr 15 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.06.2012 r.

w sprawie: rozszerzenia zakresu remontu chodników zaplanowanych do wykonania w 2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót dotyczących remontu chodników z funduszu celowego:
– likwidacja nawierzchni asfaltowych przy altanach śmietnikowych i wykonanie chodników wzdłuż ścian szczytowych budynków przy ulicy Fantastycznej 5 i Fantastycznej 7 (trakty komunikacyjne).

Ww. prace zostaną wykonane ze środków funduszu celowego na remont chodników w osiedlu Skarpa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 16:33, 8 maja 2016

Kategorie: 2012