Uchwała Nr 48 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 26.10.2011 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo – finansowego Osiedla „Skarpa” na 2011 r. w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 002, ES 020.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie §103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia ująć wplanie rzeczowo-finansowym na 2011 r. następujące prace:
w nieruchomości ES 002 :

wymiana oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie z czujnikami ruchu.
Ww. prace zostaną wykonane w ramach posiadanych środków na funduszu remontowym nieruchomości ES 002.

w nieruchomości ES 020 :

wymiana oświetlenia wejść do klatek schodowych na oświetlenie z czujnikami ruchu.
Ww. prace zostaną wykonane w ramach posiadanych środków na funduszu remontowym nieruchomości ES 020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 17:07, 8 maja 2016

Kategorie: 2011