Uchwała Nr 25 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.07.2011 r.

w sprawie: przeniesienia środków finansowych z pozycji „eksploatacja” na „fundusz remontowy nieruchomości” ES 002, ES 003, ES 004, ES 014, ES 015, ES 021.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o przeniesieniu środków finansowych z pozycji „eksploatacja” na „fundusz remontowy nieruchomości” jak niżej:

nieruchomość ES 002

21 000 zł

nieruchomość ES 003

8 000 zł

nieruchomość ES 004

10 000 zł

nieruchomość ES 014

16 000 zł

nieruchomość ES 015

85 000 zł

nieruchomość ES 021

15 000 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Zastępca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Leszek Antoniewski

Data opublikowania: 17:25, 8 maja 2016

Kategorie: 2011