Uchwała Nr 23 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.06.2011 r.

w sprawie: montażu domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 17.05.2011 r. mieszkańców budynków przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14 dotyczącego montażu domofonów w ww. budynkach Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o:

* ujęciu w planie rzeczowym nieruchomości ES 15 na 2011 rok montażu domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14,

* wprowadzeniu od dnia 1.08.2011 do 31.07.2012 odpisu na montaż domofonów w wys. 10,00 zł. miesięcznie dla każdego mieszkania, w którym zamontowany będzie domofon.

Kosztami konserwacji obciążone zostaną wszystkie mieszkania budynków przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.
Uzyskane środki z wpływów na montaż domofonów zostaną ujęte w funduszu remontowym nieruchomości ES 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2011 r.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 17:26, 8 maja 2016

Kategorie: 2011