Uchwała Nr 22 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.06.2011 r.

w sprawie: rozszerzenia zakresu remontu chodników zaplanowanych do wykonania w 2011 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót dotyczących funduszu celowego na remont chodników na 2011 r. o niżej wymienione roboty:
– likwidacja nawierzchni po byłych placach zabaw, których części stanowiły trakty komunikacyjne i wykonanie chodników w tych miejscach:
* Radości 10, 12
* Radości 14
* Romantyczna 19
* Sympatyczna 2, 4
* Gościnna 3

wykonanie chodnika przy ulicy Radości 4 – odcinek pomiędzy pierwszą klatką schodową a Aleją Młodości

wykonanie schodów przy ulicy Fantastycznej 11 – pomiędzy pierwszą klatką schodową a Aleją Młodości

Ww. prace zostaną wykonane w ramach posiadanych środków funduszu celowego na remont chodników w osiedlu Skarpa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 17:27, 8 maja 2016

Kategorie: 2011