UCHWAŁA NR 9/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.02.2023 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontów na 2023 r. w nieruchomościach przy ul. Sasankowej 1, 3,5;  ul. Sasankowej 4; Różanej  27,21,17: ul. Różanej 12; Różanej 16; Różanej 7;  Różanej 3;  Różanej 6; Stokrotki 8;  Stokrotki  1, 3, 5, 7  i  ul. Różanej 1.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 pkt.2 ust. 1,3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego ww. nieruchomości na 2023 r. dodając poz. „Zakup, montaż i podłączenie ciepłomierzy w węzłach c.o. na cel podgrzania C.W. w nieruchomościach przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 (3 szt.) ul. Sasankowej 4 (1 szt.); ul. Różanej 27, 21, 17 (8 szt.): ul. Różanej 12 (2 szt.); ul. Różanej 16 (1 szt.); ul. Różanej 7 (2 szt.); ul. Różanej 3 (2 szt.); ul. Różanej 6 (2 szt.); ul. Stokrotki 8 (2 szt.); ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7 (4 szt.) i ul. Różanej 1 (1 szt.) na 2023 rok” – przeznaczając na ten cel (4 500,00 zł za 1 szt. ciepłomierza) w sumie: 126 000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

Data opublikowania: 15:46, 1 marca 2023

Kategorie: 2023