UCHWAŁA NR 8/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.02.2023 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na 2023 r.  dla nieruchomości przy ul. Watykańska 4, 6, 8, 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Watykańska 4, 6, 8, 10, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2023 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 poprzez dodanie poz. „Wymiana domofonów w budynku przy ul. Watykańskiej 6 z aparatów analogowych na cyfrowe” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 7.500 zł. brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

Data opublikowania: 15:43, 1 marca 2023

Kategorie: 2023