UCHWAŁA NR 5/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.01.2023 r.

w sprawie: zmiany planu funduszu remontowego na 2023 r. dla nieruchomości przy ul. Dziewanny 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt.1, 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Dziewanny 5, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego na 2023 rok dla nieruchomości przy ul. Dziewanny 5 dodając poz.: „Malowanie wewnętrznej strony drzwi szybowych w 5 dźwigach osobowych w budynku przy ul. Dziewanny 5 – wraz z metalowymi osłonami między piętrami” i przeznacza na ten cel 7.500 zł płatne z funduszu remontowego nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

Data opublikowania: 10:07, 6 lutego 2023

Kategorie: 2023