UCHWAŁA NR 3/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.01.2023 r.

w sprawie: miejsc postojowych dla samochodów osobowych na chodniku przed lokalami usługowymi od strony Matki Teresy z Kalkuty.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o pozostawieniu 3 szt. oznaczonych miejsc postojowych (koperty) na chodniku znajdującym się przy łączniku ulic Watykańskiej i Matki Teresy z Kalkuty dla potrzeb zaopatrzenia lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Jutrzenki 10 przy ww. łączniku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

Data opublikowania: 10:04, 6 lutego 2023

Kategorie: 2023