UCHWAŁA NR 27/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 27.06.2023 r.

 

w sprawie: montażu kolców przeciw ptakom w budynku przy ul. Dziewanny 7 II klatka schodowa.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 12, Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2023 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9 poprzez dodanie poz. ”Montaż kolców przeciw ptakom w budynku przy ul. Dziewanny 7, w II kl. schodowa” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 1.800 zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 15:01, 9 lipca 2023

Kategorie: 2023