UCHWAŁA NR 22/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 27.06.2023 r.

 

w sprawie: budowy schodów z kostki brukowej pomiędzy chodnikiem wspólnoty przy ul. Stokrotki 6, a parkingiem przy ul. Stokrotki/Ruciana.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 11, 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” pozytywnie opiniuje prośbę Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stokrotki 6 w Lublinie na realizację budowy schodów z kostki brukowej pomiędzy chodnikiem wspólnoty a parkingiem przy ul. Stokrotki/Ruciana we własnym zakresie i na swój koszt zainteresowanej Wspólnoty pod warunkiem nieodpłatnego przekazania wybudowanych schodów na majątek S.M. CZUBY w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 13:25, 9 lipca 2023

Kategorie: 2023