UCHWAŁA NR 13/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.05.2023 r.

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na 2023 r. dla nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 3, Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2023 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15 poprzez dodanie poz. „Montaż zaworów z głowicą antykradzieżową przy grzejnikach na klatkach schodowych w bud. przy ul. Dziewanny 11, 13, 15” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 18.000 brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Urszula Ćwiklińska

 

 

Data opublikowania: 09:48, 4 lipca 2023

Kategorie: 2023