UCHWAŁA NR 54/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie: wykonania nowej altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu w nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w  Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt.3,12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i  zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Dziewanny 7,9 oraz w ramach kontynuacji wymiany starych altan śmietnikowych do gromadzenia odpadów komunalnych, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o wykonaniu nowej altany wraz z utwardzeniem miejsca pod altaną w nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9 i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 65.000 zł. płatne z ogólnoosiedlowego funduszu remontowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.  5  Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 12:50, 16 listopada 2022

Kategorie: 2022