UCHWAŁA NR 37/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.07.2022 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontów na 2022 r. w nieruchomości przy ul. Różanej 7.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2, pkt 1,3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” w związku z modernizacją sieci LPEC i likwidacją grupowych hydroforni postanawia, dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Różanej 7 na 2022 rok dodając poz.: „Montaż indywidualnych zestawów hydroforowych wraz z przebudową instalacji wodociągowej (szt. 2) w budynku przy ul. Różanej 7 ” przeznaczając na ten cel kwotę 100.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:04, 9 sierpnia 2022

Kategorie: 2022