UCHWAŁA NR 3/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.02.2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na 2022 r. dla nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1,3, Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2022 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 poprzez dodanie poz. „Wykonanie tynku mozaikowego (tynk żywiczny, marmolit) na cokołach budynków przy ul. Sasankowej 1, 3, 5” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 55.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 08:43, 23 marca 2022

Kategorie: 2022