UCHWAŁA NR 24/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.05.2022 r.

w sprawie: zakupu projektora cyfrowego i ekranu na potrzeby Domu Kultury RUTA.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Administracji osiedla i Domu Kultury Ruta, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o zakupie projektora cyfrowego i ekranu do niego na potrzeby Domu Kultury RUTA i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 3.000 zł. brutto z funduszu eksploatacji osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 12:00, 9 czerwca 2022

Kategorie: 2022