UCHWAŁA NR 23/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.05.2022 r.

w sprawie: korzystania z parkingów na terenie mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” negatywnie opiniuje propozycje rozwiązań dotyczące montażu szlabanów i systemów parkomatów w osiedla „Ruta” na parkingach usytuowanych na terenie należącym do mienia Spółdzielni. Zdaniem Rady osiągnięte w ten sposób korzyści dla mieszkańców będą niewspółmiernie niskie w stosunku poniesionych nakładów i późniejszych kosztów finansowych na ich utrzymanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:59, 9 czerwca 2022

Kategorie: 2022