UCHWAŁA NR 12/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.03.2022 r.

w sprawie: doposażenia w roku 2022 z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego placu zabaw usytuowanego w nieruchomości 1, 3, 5, 7.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1,3, Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na doposażenie placu zabaw w nieruchomości przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7 w dwa urządzenia zabawowe. Koszt urządzeń to kwota 10.900 zł płatne z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:24, 6 kwietnia 2022

Kategorie: 2022