UCHWAŁA NR 52/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 20.12.2021 r.

w sprawie: utworzenia dodatkowego miejsca dla osoby niepełnosprawnej w rejonie ul. Dziewanny 13.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na utworzenie dodatkowego miejsca dla osoby niepełnosprawnej w rejonie ul. Dziewanny 13 z brzegu zatoki parkingowej za altaną śmietnikową w kierunku Rucianej. Koszt utworzenia miejsca zostanie sfinansowany z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 14/2021 z dnia 29.04.2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:38, 28 grudnia 2021

Kategorie: 2021