UCHWAŁA NR 46/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie: zmiany miejsca gromadzenia odpadów dla nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 i nieruchomości przy ul. Sasankowej 4.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 11, 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Sasankowej 1 oraz po konsultacjach z Przedstawicielami nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 i nieruchomości przy ul. Sasankowej 4 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” akceptuje przeniesienie miejsca składowania odpadów dla budynków przy ul. Sasankowej 1, 3, 4, 5 na jedno miejsce na trawniku przy jezdni ul. Sasankowej – naprzeciw budynku przy ul. Sasankowej 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:28, 28 grudnia 2021

Kategorie: 2021