UCHWAŁA NR 45/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2022 r. w nieruchomości przy ul. Jutrzenki 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Jutrzenki 10 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Jutrzenki 10 na 2022 r. poprzez dodanie poz. „Sporządzenie projektu wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na wykonanie automatycznej bramy z furtką przy obu wejściach na podwórka nieruchomości przy ul. Jutrzenki 10” i przeznacza na ten cel kwotę w wys. 5.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:26, 28 grudnia 2021

Kategorie: 2021