UCHWAŁA NR 42/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie: wspólnej budowy altany śmietnikowej dla nieruchomości Spółdzielni przy ul. Stokrotki 8 i nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stokrotki 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 11, 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” pozytywnie opiniuje propozycję współpracy ze Wspólnotą przy ul. Stokrotki 6 w celu postawienie wspólnej altany śmietnikowej oraz partycypowanie po połowie kosztów jej postawienia z ogólnoosiedlowego funduszu remontowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:22, 28 grudnia 2021

Kategorie: 2021