UCHWAŁA NR 39/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 28.10.2021 r.

w sprawie: ustawienia znaku informacyjnego D-18 z tabliczką: „Wyłącznie dla mieszkańców bud. Dziewanny 5

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 11, Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Dziewanny 5, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na ustawienie przy parkingu na terenie nieruchomości Dziewanny 5 znaku informacyjnego D-18 z tabliczką: „Wyłącznie dla mieszkańców bud. Dziewanny 5”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 07:53, 4 listopada 2021

Kategorie: 2021