UCHWAŁA NR 33/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 19.07.2021 r.

w sprawie: zatwierdzenie Planu Gospodarczo-Finansowego Domu Kultury RUTA na 2022 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2, pkt 1,2,3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwala Plan Gospodarczo-Finansowy Domu Kultury RUTA na 2022 r. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 12:57, 11 sierpnia 2021

Kategorie: 2021