UCHWAŁA NR 30/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 24.06.2021 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2021 r. w nieruchomości przy ul. Watykańskiej 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 na 2021 r. dodając poz. „Malowanie elewacji wózkowni i wejść do klatek z uzupełnieniem tynków w trzech klatkach schodowych budynku przy ul. Watykańskiej 10”i przeznacza na ten cel kwotę w wys. 13.500 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”Sekretarz

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:30, 29 czerwca 2021

Kategorie: 2021