UCHWAŁA Nr 18/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.04.2021 r.

w sprawie: lokalizacji umieszczenia paczkomatu dla potrzeb Poczty Polskiej S.A. w osiedlu Ruta.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” pozytywnie opiniuje lokalizację umieszczenia paczkomatu Poczty Polskiej przy tylnej lub przedniej ścianie lokalu poczty przy ul. Sasankowej 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:52, 10 maja 2021

Kategorie: 2021