UCHWAŁA Nr 15/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.04.2021 r.

w sprawie: zmiany systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na rozliczanie uproszczone (z m2 p. u.) w budynkach wyposażonych w wyparkowe podzielniki c. o.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Administrację Osiedla „Ruta” zdalnego głosowania właścicieli lokali w drodze w indywidualnego zbierania głosów nad wnioskiem o zmianę systemu rozliczania kosztów c.o. na rozliczanie uproszczone (z m2 p. u.) w budynkach wyposażonych w wyparkowe podzielniki c.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:47, 10 maja 2021

Kategorie: 2021