UCHWAŁA NR 12/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.04.2021 r.

w sprawie: ustalenia kolejności wymiany płyt azbestowych na balkonach w budynkach osiedlu „Ruta”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia, aby wymiana płyt balkonowych zawierających azbest, była wykonywana w budynkach osiedla w kolejności odbioru budynków do eksploatacji: od najstarszych do najmłodszych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:39, 10 maja 2021

Kategorie: 2021