UCHWAŁA NR 10/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.04.2021 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2021 r. w nieruchomości przy ul. Różanej 7

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Różanej 7 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać korekty planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Różanej 7 na 2021 r. dodając poz. „Wykonanie modernizacji oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Różanej 7 – montaż lamp LED z automatyką” i przeznacza na ten cel kwotę w wys. 9.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:36, 10 maja 2021

Kategorie: 2021