UCHWAŁA NR  01/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.02.2021 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2021 r. w nieruchomości przy ul. Stokrotki 8.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 pkt. 2 ust. 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Stokrotki 8 na 2021 rok dodając poz. „Wykonanie i montaż 9 szt. zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Stokrotki 8” i przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 80.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:35, 1 kwietnia 2021

Kategorie: 2021