UCHWAŁA NR 2/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.02.2021 r.

w sprawie: wykonania audytu energetycznego dla budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 3,12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 na 2021 rok dodając poz. ”Wykonanie audytu energetycznego dla budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 21. 000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:40, 1 kwietnia 2021

Kategorie: 2021