UCHWAŁA NR 40/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 26.11.2020 r.

w sprawie: wykonania doświetlenia parkingu przy ul. Watykańskiej – terenie stanowiącym mienie Spółdzielni.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta wnioskuje do Zarządu S.M. CZUBY w Lublinie o zamontowanie lampy ulicznej zasilanej z paneli fotowoltaicznych i prądnicy wiatrowej w celu doświetlenia parkingu przy ul. Watykańskiej stanowiącego mienie Spółdzielni (za kioskiem spożywczym) i deklaruje dofinansowanie w wysokości 10.000 zł z ogólnoosiedlowego funduszu remontowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:21, 2 grudnia 2020

Kategorie: 2020