ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 28/2020 z dnia 22.10.2020 r.

UCHWAŁA NR 28/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 22.10.2020 r.

w sprawie: podziału wyniku finansowego za rok 2019.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedli S.M. „Czuby” i zasad ich wynagradzania w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia podzielić wynik finansowy za rok 2019 w następujący sposób:
a) nadwyżkę w poz. „pożytki wspólne osiedla” w wys.3.394,97 zł – przeznaczyć w całości dofinansowanie Domu Kultury Ruta”,
b) nadwyżkę w poz. „reklamy” w wys. 21.540,30 zł oraz nadwyżkę w poz. „dzierżawy terenu w wys. 23.627,65 zł – przeznaczyć na pomniejszenie kosztów eksploatacji wszystkich nieruchomości mieszkalnych w osiedlu „Ruta” proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zasad ich wynagradzania

Sekretarz

Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący

Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie