Uchwała Nr 19/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 26.06. 2020 r.

w sprawie: przystąpienia w 2021 r. do programu zbiorczej realizacji balkonów osiedlu „Ruta”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4, ust. 2, pkt. 12, Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o przyjęciu od 2021 roku programu zbiorczej realizacji remontów balkonów w budynkach. przy ul. Różanej 27, 21, 17, 7, 6, 3, ul. Sasankowej 5,4,3,1, ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, ul. Dziewanny 11, 13, 15, 9, 7, 5,1 oraz ul. Jana Pawła II 9 – łącznie 23 budynki – z miesięcznym odpisem na ich remont w wysokości 45,00 zł/1 balkon.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:35, 7 września 2020

Kategorie: 2020