UCHWAŁA NR 17/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 28.05.2020 r.


w sprawie: montażu kamer w rejonie parkingu przy ul. Watykańskiej pomiędzy blokiem 8 i 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 11, Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” nie wyraża zgody na montaż kamer na naszym terenie w rejonie ul. Watykańskiej (parking między blokiem 8 i 10) z uwagi na brak funduszy na zakup i obsługę kamer monitoringu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Uchwała została przyjęta.

 

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

 

 

Data opublikowania: 18:36, 14 czerwca 2020

Kategorie: 2020