UCHWAŁA NR 15/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 28.05.2020 r.


w sprawie: wymiany altan śmietnikowych na nowe w osiedlu.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.1, 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia sprawę wymiany pozostałych 7 szt. altan śmietnikowych w osiedlu „Ruta”, łącznie z utwardzeniem kostką brukową nawierzchni pod altanami w lokalizacjach: ul. Dziewanny 1, ul. Dziewanny 7, ul. Dziewanny 9, ul. Dziewanny 11, ul. Dziewanny 13, ul. Stokrotki 8 i ul. Jana Pawła II 9 skierować do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym celem wypracowania stanowiska i przekazania go Radzie Przedstawicieli Nieruchomości na najbliższym posiedzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Uchwała została przyjęta.

 

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

 

 

Data opublikowania: 18:33, 14 czerwca 2020

Kategorie: 2020