UCHWAŁA NR 36/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie: wymiany na nową altany śmietnikowej przy ul. Różanej 27 przy prześwicie budynku.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.3, 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

W związku z koniecznością remontu kapitalnego starych altan śmietnikowych w osiedlu i  dostosowaniem ich wielkości do obecnej ilości pojemników, wynikającą z nowego sposobu segregacji odpadów komunalnych, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o wymianie na nową altany śmietnikowej przy ul. Różanej 27 przy prześwicie budynku i przeznacza na ten cel kwotę 22.000 zł z funduszu ogólnoosiedlowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:03, 5 lutego 2020

Kategorie: 2019