UCHWAŁA NR 35/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków z funduszu remontowego w nieruchomości przy ul. Różanej 17, 21, 27 na rok 2020.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.3,12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Różanej 17, 21, 27 na rok 2020 poprzez dodanie poz. „Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową na placu przy śmietniku ul. Różana 21” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 16.600 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:58, 5 lutego 2020

Kategorie: 2019