UCHWAŁA NR 30/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 21.11.2019 r.

w sprawie: spalonych altan śmietnikowych przy ul. Różanej 17 i 21.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.1 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać zmiany w planie wydatków z ogólnoosiedlowego funduszu remontowego na rok 2019 poprzez dodanie poz. „Wymiana dwóch altan śmietnikowych na nowe (po pożarze) z wykonaniem nowej posadzki z kostki brukowej w nieruchomości przy ul. Różanej 17, 21, 27 i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 44 tys. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:50, 5 lutego 2020

Kategorie: 2019