UCHWAŁA NR 25/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.07.2019 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2019 r. w nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust.2 pkt.3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego na 2019 rok dla nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 poprzez dodanie poz. montaż siatek przeciw ptakom w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 5, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 8.700 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:46, 27 września 2019

Kategorie: 2019