UCHWAŁA NR 15/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.06.2019 r.

w sprawie: opracowania projektu naprawczego ścian osłonowych typu SEG dla budynków przy ul. Watykańskiej 8, 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 3, 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie konstrukcji: analizy, wzmocnienia, naprawy spękań ścian osłonowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Watykańskiej 8 i 10 w Lublinie i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 20.000 netto z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:32, 27 września 2019

Kategorie: 2019