UCHWAŁA NR 13/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.06.2019 r.

w sprawie: budowy przez dewelopera 14-piętrowego budynku przy ul. Jutrzenki.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.2 pkt 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

W związku z licznymi protestami mieszkańców osiedla w sprawie wniosku dewelopera dotyczącym zabudowy terenu przy ul. Jutrzenki 14-piętrowym budynkiem mieszkalno-usługowym – niezgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” popiera protest mieszkańców osiedla i stanowczo sprzeciwia się takiej zabudowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:26, 27 września 2019

Kategorie: 2019