UCHWAŁA NR 11/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 17.04.2019 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na 2019 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1,3,12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Sasankowej 4 realizującego prośbę większości mieszkańców nieruchomości, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na rok 2019 poprzez dodanie poz. „Budowa 10 miejsc postojowych w zatokach na dojeździe do budynku przy ul. Sasankowej 4” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 31.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 12:00, 6 maja 2019

Kategorie: 2019