UCHWAŁA NR 42/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie: zmiany zapisu w Regulaminie Porządku Domowego w zakresie remontu balkonów.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”wnioskuje do Rady Nadzorczej Spółdzielni o dokonanie zmiany zapisu w Regulaminie Porządku Domowego Spółdzielni uwzgledniającego przejęcie przez Spółdzielnię obowiązku remontu balkonów (w tym wymiana ekranów, izolacji przeciwwodnejpłyty balkonowej wraz z obróbką blacharską).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:45, 28 grudnia 2018

Kategorie: 2018