UCHWAŁA NR 36/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie: uporządkowania parkowania samochodów na parkingu stanowiącym mienie Spółdzielni przy ul. Jutrzenki 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia sprawę uporządkowania parkowania samochodów na parkingu stanowiącym mienie Spółdzielni przy ul. Jutrzenki 5 skierować do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym do rozpatrzenia i sformułowania wniosków w tej sprawie do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:20, 29 listopada 2018

Kategorie: 2018