UCHWAŁA NR 35/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie: przeniesienia pojemnika na suchą frakcję przy ul. Watykańskiej 6

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

  1. Po zapoznaniu się z wnioskiem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY odbytego w dniach od 24.04.2018 do 29.05.2018 r. dotyczącego przeniesienia pojemnika na suchą frakcję przy ul. Watykańskiej 6,Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla postanawia pozostawić gow dotychczasowym miejscu – ze względu na brak innego miejsca spełanijącego warunki bezpiecznego ustawienia i dojazdu specjalistycznego pojazdu do jej wywozu.
  2. W związku z wyrzucaną bez zgniatania z dużą ilością opakowań do pojemnika na suchą frakcję przez aptekę przy ul. Watykańskiej 6, Administracja osiedla „Ruta” zwróci się z prośbą do właścicielki aptekio zgniatanie odpadów „suchej frakcji”, np. poprzez zainwestowanie w zakup zgniatarki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:19, 29 listopada 2018

Kategorie: 2018